Baidu surges - Phân tích - 26-08-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Baidu đã tăng 2,29% trong phiên trước khi giao dịch bên cạnh đường xu hướng ngắn hạn đi lên, với sự hỗ trợ từ SMA 50 ngày, chống lại các tín hiệu tiêu cực từ RSI.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng tăng nhiều hơn cho cổ phiếu, nhắm mục tiêu đến ngưỡng kháng cự chính là 135,29, với điều kiện hỗ trợ 118,55 được giữ vững.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng