Amazon đã sẵn sàng để giải quyết vấn đề kháng kỷ lục - Phân tích - 26-08-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Amazon đã tăng trong phiên trước trong bối cảnh xu hướng tăng chính trong trung và ngắn hạn chiếm ưu thế, với áp lực tích cực từ đường SMA 50 ngày, đánh dấu mức lợi nhuận 1,18% và nhắm mục tiêu mức kháng cự kỷ lục 3,343, với tín hiệu tiêu cực từ RSI.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng nhiều hơn, nhắm mục tiêu đến vùng kháng cự 3,621, miễn là vùng kháng cự 3,343 bị phá vỡ.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng