Cập nhật giữa ngày cho AUDUSD 26-08-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD dao động quanh đường EMA50 và không cho thấy bất kỳ động thái mạnh mẽ nào kể từ buổi sáng, trong khi stochastic bắt đầu chồng chéo tiêu cực, điều này hỗ trợ kỳ vọng tiếp tục xu hướng giảm trong phần còn lại của ngày, điều này phụ thuộc vào sự ổn định giá dưới 0,7243, trong khi mục tiêu chính tiếp theo của nó là 0,7065.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7130 và 0,7240

< p> Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm