Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 26-08-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent ổn định trên ngưỡng kháng cự của phạm vi đi ngang, để giữ cho kịch bản xu hướng tăng giá có hiệu lực cho ngày hôm nay, chờ đợi để thoát khỏi động lượng tiêu cực và có đủ động lượng tích cực để đẩy giá tiếp tục tăng trong ngày và ngắn hạn , nhắc bạn rằng trạm tiếp theo của chúng tôi nằm ở 47,60 và mở rộng lên 49,00 sau khi vượt qua mức trước đó, đồng thời giữ trên 44,15 thể hiện điều kiện quan trọng để đạt được các mục tiêu đề xuất.

phạm vi giao dịch cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 45,00 và kháng cự 47,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng