Cập nhật giữa trưa cho dầu thô 26-08-2020


Economy analysis


Giá dầu thô giữ ổn định trên 43,05, để giữ cho kịch bản xu hướng tăng có hiệu lực và hoạt động trong các phiên sắp tới, được hỗ trợ bởi đường EMA50 mang giá từ bên dưới, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là ở mức 45,00, đồng thời đạt được nó yêu cầu giữ trên 41,90 và quan trọng nhất trên 41,05.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 42,00 hỗ trợ và 45,00 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng