Cập nhật giữa trưa cho Silver 26-08-2020


Economy analysis


Giá bạc kiểm tra ngưỡng kháng cự của kênh giảm giá trong ngày và vẫn nằm dưới ngưỡng đó, để duy trì kịch bản xu hướng giảm giá hoạt động cho ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi đường EMA50 gây áp lực tiêu cực lên giá, chờ đợi chạm mức 25,06 như một mục tiêu chính tiếp theo, nhắc nhở bạn rằng điều quan trọng là phải giữ dưới mức 26,90 để tiếp tục xu hướng giảm dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 25,50 và kháng cự 27,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm