Cập nhật giữa trưa cho Vàng 26-08-2020


Economy analysis


Giá vàng giao dịch tiêu cực và tiếp cận mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở mức 1907,00, cho thấy xu hướng tăng giá hiện đang bị ảnh hưởng bởi sự tích cực ngẫu nhiên và miễn là giá dưới 1934,86, tổng quan giảm giá của chúng tôi sẽ vẫn có giá trị trong giai đoạn sắp tới, vì giá trị tiêu cực ảnh hưởng của mô hình đầu và vai vẫn đang hoạt động, được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực được hình thành bởi đường EMA50, lưu ý rằng mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi nằm ở mức 1901,80.

Phạm vi giao dịch dự kiến cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1905,00 và kháng cự 1950,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm