Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 26-08-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD cho thấy các giao dịch tích cực mới để tấn công ngưỡng kháng cự quan trọng 1.3145 và di chuyển lên trên nó, điều này khuyến khích sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì giữ trên mức này sẽ ngăn chặn kịch bản tiêu cực và đẩy giá đạt được mức bắt đầu từ 1.3225 và mở rộng đến 1.300, trong khi giao dịch dưới mức đó một lần nữa sẽ kích hoạt lại kịch bản xu hướng giảm mà mục tiêu chủ yếu là 1.3015.

Do đó, chúng tôi muốn giữ trung lập ngay bây giờ cho đến khi giá xác nhận tình hình của nó theo 1.3145.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3015 và kháng cự 1.3200.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập