Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 26-08-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD tiếp tục dao động bên trong mô hình cờ hiệu giảm giá và chúng tôi vẫn chờ phá vỡ 1.1800 để xác nhận sự tiếp tục của xu hướng giảm giá dự kiến ​​cho ngày hôm nay, để giữ cho kịch bản tiêu cực có hiệu lực và được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực được hình thành bởi EMA50, nhắc bạn rằng mục tiêu chính của chúng tôi nằm ở mức 1.1695, trong khi để đạt được nó yêu cầu giữ dưới 1.1850.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1720 và kháng cự 1.1880.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm