Hợp đồng cà phê tăng mạnh - Phân tích - 26-8-2020


Economy analysis


Giá hợp đồng cà phê xác nhận đã đầu hàng trước sự thống trị của xu hướng tăng giá bằng cách tăng lên trên ngưỡng 118,95 gần đây, cho thấy sự hình thành sóng tăng mạnh và kỷ lục 124,45.

Ngoài ra, ngẫu nhiên bắt đầu hình thành sóng tăng để tăng cơ hội thu thập thêm động lượng tích cực, với kỳ vọng nhắm mục tiêu các mức tích cực mới có thể bắt đầu từ 128,80, tiếp theo là 134,40.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 119,00 và 126,80

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng