EURJPY ghi lại mục tiêu đầu tiên - Phân tích - 26-8-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY đã xác nhận tình cảm của mình bằng sự thống trị của xu hướng tăng giá, khi nhận thấy việc di chuyển khỏi đường hỗ trợ của kênh tăng giá tại 124,50 và ghi lại mục tiêu tích cực đầu tiên ở mức 126,00, trong khi dao động liên tục trong kênh tăng giá và nỗ lực của các chỉ báo chính để cung cấp động lực tích cực cho phép chúng tôi đề xuất nhiều nỗ lực tăng giá hơn để kỳ vọng vượt qua ngưỡng cản 126,75 và tiến tới mức 128,30 trong giai đoạn sắp tới.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 125,00 đến 126,75

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng