GBPJPY lặp lại áp lực lên rào cản - Phân tích - 26-8-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY đã hình thành làn sóng tăng giá mới vào ngày hôm qua để gia hạn áp lực lên ngưỡng 139.80, để tăng cơ hội tiếp tục nỗ lực tăng giá gây ra bởi sự ổn định chính trong kênh tăng giá chính.

Để xác nhận xu hướng tăng giá, chúng ta cần đợi đóng cửa tích cực trên ngưỡng cản hiện tại, tiếp theo là kỳ vọng mục tiêu 140,80, tiếp theo là đạt 142,30 trong giai đoạn sắp tới, trong khi nếu không vi phạm sẽ buộc giá giảm và chịu một số lỗ điều chỉnh bằng cách đạt tới mức 138,60 và 137,40.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 138,80 đến 140,80

xu hướng cho ngày hôm nay: Tăng