Bạch kim bị ảnh hưởng bởi tiêu cực trong ngày - Phân tích - 26-8-2020


Economy analysis


Giá bạch kim gần đây đã phải đối mặt với sự tiêu cực trong ngày khi stochastic dao động dưới mức 80, để xác nhận việc trì hoãn cuộc tấn công tăng giá và hình thành một số biến động tiêu cực khi đạt mức 915,00.

Đối mặt với áp lực tiêu cực liên tục và Việc hình thành chướng ngại tại mức 980,00 so với các giao dịch tăng giá cho phép chúng tôi giữ tổng quan tiêu cực tạm thời có thể nhắm mục tiêu đến mức 866,00, trong khi việc vượt qua nó có thể kéo dài lỗ đối với mức hỗ trợ quan trọng 745,00 trong giai đoạn sắp tới.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 945,00 đến 866,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm