Không có tin tức về giá đồng - Phân tích - 26-8-2020


Economy analysis


Không có tin tức nào cho Giá đồng tiếp tục trì hoãn các nỗ lực tăng giá và giải quyết tiêu cực dưới 3,0000, trong khi sự ổn định của rào cản này cho phép chúng tôi giữ tổng quan về xu hướng giảm điều chỉnh để chịu một số tổn thất bằng cách tiến tới mức 2,8500 sau đó đạt đến đường hỗ trợ 2,7650.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 3,0000 đến 2,8500

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm

< div>