Cập nhật giữa ngày cho Vàng 07-07-2020


Economy analysis


Giá vàng giao dịch tiêu cực để tấn công đường hỗ trợ của kênh tăng trong ngày xuất hiện trên biểu đồ, điều này có thể buộc giá phải kiểm tra mức hỗ trợ quan trọng nhất vào 1756.00 trước khi quay lại tăng trở lại.

EMA50 cung cấp hỗ trợ tích cực cho giá, để giữ cho tổng quan tăng giá của chúng tôi được điều chỉnh bởi sự ổn định giá trên 1756,00, nhắc nhở bạn rằng các mục tiêu chờ đợi chính của chúng tôi bắt đầu từ 1800.00 và mở rộng đến 1850.00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 1770,00 và mức kháng cự 1810,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish