Phân tích cuối ngày cho Vàng 24-08-2020


Economy analysis


Giá vàng quay trở lại giảm mạnh để tấn công mức hỗ trợ quan trọng 1929,50, khiến giá chịu áp lực tiêu cực dự kiến ​​trong các phiên sắp tới, đặc biệt trong trường hợp xác nhận phá vỡ hỗ trợ đã đề cập và hoàn thành mô hình vai đầu vai mà các dấu hiệu của nó xuất hiện biểu đồ, lưu ý rằng các mục tiêu tiêu cực dự kiến ​​sau khi phá vỡ bắt đầu ở mức 1901,80 và mở rộng đến 1860,90.