Phân tích cuối ngày cho Vàng 25-08-2020


Economy analysis


Giá vàng cung cấp các giao dịch tiêu cực và chạm mức 1915,00, cho thấy xu hướng tăng giá khi tiếp cận các vùng hỗ trợ bị phá vỡ ngày hôm nay, điều này thúc giục theo dõi giao dịch sắp tới, vì vượt qua mức 1929,50 theo sau là mức 1934,86 sẽ ngăn chặn áp lực tiêu cực bắt đầu ngày hôm nay và đưa giá trở lại đến rãnh tăng giá chính đặt mục tiêu năm 1967.90 như một trạm tích cực đầu tiên.