USDCHF kích hoạt kịch bản tiêu cực - Phân tích - 26-08-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF đã phá vỡ đường hỗ trợ của tam giác đối xứng xuất hiện trên biểu đồ và cố định bên dưới nó, để kích hoạt kịch bản xu hướng giảm trong ngày, trên đường hướng tới 0,9000 như một mục tiêu tiêu cực đầu tiên.

Do đó, xu hướng giảm giá sẽ được đề xuất cho ngày hôm nay được hỗ trợ bằng cách di chuyển xuống dưới đường EMA50, lưu ý rằng việc giữ dưới mức 0,9120 là quan trọng để tiếp tục đà giảm dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,9030 và kháng cự 0,9130.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm