AUDUSD mất đà - Phân tích - 26-08-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD đã cung cấp các giao dịch tích cực nhẹ vào ngày hôm qua để di chuyển trên đường EMA50, nhận thấy rằng stochastic đã mất đi động lượng tích cực để cho thấy các tín hiệu quá mua rõ ràng, hỗ trợ cơ hội tiếp tục xu hướng giảm dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, mục tiêu ban đầu là thăm 0,7065 .

Chúng tôi xin nhắc bạn rằng sự tiếp tục của sự sụt giảm dự kiến ​​phụ thuộc vào sự ổn định giá dưới 0,7243, vì vi phạm nó sẽ khiến giá tiếp tục xu hướng tăng chính trở lại.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7130 và 0,7240

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm

< div>