Giá dầu thô tiếp tục phá vỡ - Phân tích - 26-08-2020


Economy analysis


Giá dầu thô đã thành công trong việc xác nhận việc phá vỡ mức 43,05 sau khi đóng nến hàng ngày trên nó, để củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng trong ngày và ngắn hạn, chờ đợi mức tăng nhiều hơn đến ngưỡng 45,00, đại diện cho mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi .

EMA50 tiếp tục hỗ trợ làn sóng tăng giá được đề xuất, lưu ý rằng việc tiếp tục tăng dự kiến ​​yêu cầu giữ trên 41,90 và quan trọng nhất trên 41,05.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 42,00 hỗ trợ và 45,00 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng