Giá bạc ổn định - Phân tích - 26-08-2020


Economy analysis


Giá bạc giữ ổn định dưới 26,90, di chuyển bên trong kênh giảm xuất hiện trên biểu đồ, do đó, tổng quan về xu hướng giảm của chúng tôi sẽ vẫn có giá trị trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi EMA50, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chờ đợi của chúng tôi nằm ở 25,06 .

Chúng ta nên lưu ý rằng việc vi phạm 26,90 và giữ ở trên nó sẽ ngăn chặn đà giảm được đề xuất và dẫn giá quay trở lại đường tăng giá chính một lần nữa.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 25,50 và kháng cự 27,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm