Giá vàng hoàn thành mô hình tiêu cực - Phân tích - 26-08-2020


Economy analysis


Giá vàng đã hoàn thành việc hình thành mô hình đầu và vai mà các dấu hiệu của nó xuất hiện trên biểu đồ sau khi đóng nến hàng ngày bên dưới đường viền cổ bị phá vỡ, kiểm tra lại mức này ngay bây giờ, trong khi stochastic mất dần động lượng tích cực.

Do đó, những yếu tố này hỗ trợ cơ hội đạt được mức giảm nhiều hơn trong các phiên sắp tới, mục tiêu chủ yếu là các mức 1907,00 - 1901,80, lưu ý rằng việc vi phạm các mức 1929,50 tiếp theo là 1934,86 mức sẽ ngăn chặn sự sụt giảm đề xuất và dẫn giá tiếp tục xu hướng tăng chính trở lại.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1905.00 và kháng cự 1950.00.

xu hướng cho ngày hôm nay: Giảm