USDCAD tiếp tục sự suy giảm - Phân tích - 26-08-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD tăng giảm sau khi kiểm tra ngưỡng kháng cự của kênh tăng giá trong ngày, giảm dưới áp lực tiêu cực liên tục đến từ đường EMA50, hỗ trợ cơ hội đạt được mức giảm dự kiến ​​nhiều hơn trong các phiên sắp tới, chờ đợi đến mức 1.3112 và tiếp theo là 1.3045 mức tiếp theo các trạm chính.

Mặt khác, chúng ta cần lưu ý rằng sự tiếp tục của các điều kiện sóng giảm đang giữ dưới 1,3245.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3090 và kháng cự 1.3250.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm