USDJPY tấn công mức kháng cự - Phân tích - 26-08-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY đã giao dịch với sự tích cực rõ ràng vào ngày hôm qua khi tấn công 106,44 và cố gắng giữ trên nó, nhưng chúng tôi nhận thấy rằng giá đã đóng cửa nến hàng ngày dưới mức này, di chuyển xuống dưới đường kháng cự xuất hiện trên biểu đồ, kèm theo chứng kiến ​​rõ ràng các tín hiệu tiêu cực thông qua stochastic.

Do đó, những yếu tố này khuyến khích chúng tôi đề xuất xu hướng giảm trong các phiên sắp tới, lưu ý rằng mục tiêu chính tiếp theo nằm ở 105,20, trong khi vi phạm 106,55 thể hiện chìa khóa để ngăn chặn kịch bản tiêu cực và chuyển sang tăng trong ngày để hướng tới mức 107,68 là mục tiêu tích cực tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 105,60 và Mức kháng cự 107,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm