Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 07-07-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD cho thấy một số xu hướng giảm sau khi kiểm tra mức 1.2515, để hướng tới kiểm tra mức hỗ trợ chính 1.2435 và như chúng tôi đã đề cập sáng nay, các mức này thể hiện các khóa xu hướng tiếp theo, vì giá cần vi phạm một trong các mức này Phát hiện điểm đến tiếp theo của nó một cách rõ ràng.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục với tính trung lập của mình cho đến bây giờ, lưu ý rằng các chi tiết về các mục tiêu dự kiến ​​sau khi vi phạm được giải thích trong báo cáo buổi sáng của chúng tôi.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 1.2400 hỗ trợ và 1.2600 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập