GBPUSD mất đà - Phân tích - 26-08-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD đã cung cấp các giao dịch tích cực rõ ràng vào ngày hôm qua và tấn công 1,3145, nhưng nó bắt đầu ngày hôm nay với xu hướng giảm cho thấy đầu giá sẽ tiếp tục kịch bản tiêu cực trong ngày, được hỗ trợ bởi sự mất ngẫu nhiên theo động lượng tích cực và đạt đến các khu vực quá mua, chờ đợi hướng tới 1.3015 làm mục tiêu chính tiếp theo.

Mặt khác, chúng tôi cần lưu ý rằng việc xác nhận vi phạm 1.3145 sẽ ngăn chặn đà giảm đề xuất và dẫn giá tiếp tục xu hướng tăng chính một lần nữa.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3015 và kháng cự 1.3200.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm giá