EURUSD trong mô hình tiêu cực - Phân tích - 26-08-2020


Economy analysis


Các giao dịch gần đây của cặp EURUSD bị giới hạn trong cờ hiệu giảm giá khi các dấu hiệu của nó xuất hiện trên biểu đồ, do đó, giá cần phải phá vỡ 1.1800 để kích hoạt tác động tiêu cực của mô hình này, sau đó tăng giá để tiếp tục xu hướng giảm dự kiến ​​trong thời gian sắp tới , mục tiêu kiểm tra đường hỗ trợ của kênh tăng chính tại 1.1695.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng giảm trong ngày, có tính đến việc vi phạm 1.1850 được xem xét là chìa khóa đầu tiên để lấy lại xu hướng tăng chính và hướng tới đạt được các mục tiêu tích cực, bắt đầu bằng cách kiểm tra 1.1905, sau đó là 1.1950.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1720 và Mức kháng cự 1.1880.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm