Phân tích cuối ngày đối với dầu thô 25-08-2020


Economy analysis


Giá dầu thô đã cố gắng phá vỡ mức 43,05 và cố gắng giữ trên mức đó, điều này hỗ trợ việc tiếp tục tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi trong ngày và ngắn hạn, mở đường để hướng tới mức 45,00 như một mục tiêu chính tiếp theo, nhắc nhở bạn rằng điều quan trọng là phải giữ trên 41,05 để tiếp tục mức tăng được đề xuất.