Phân tích cuối ngày cho EURUSD 25-08-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD cho thấy các giao dịch tích cực mới để kiểm tra đường EMA50, điều này khuyến cáo sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, khi chúng tôi chứng kiến ​​các dấu hiệu của mô hình hai đáy có thể đẩy giá lấy lại xu hướng tăng chính và dừng kịch bản tiêu cực được đề xuất gần đây, lưu ý rằng việc vi phạm 1.1850 sẽ hoàn thành việc hình thành mô hình này và khiến giá đạt được mức tăng bắt đầu từ 1.1900 và kéo dài đến 1.1950.