Oracle trả về cao hơn - Phân tích - 25-08-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Adobe Systems trở lại cao hơn với mức lợi nhuận 0,89% trong bối cảnh xu hướng tăng giá chính trong trung và ngắn hạn chiếm ưu thế, với áp lực tích cực từ đường SMA 50 ngày.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng nhiều hơn, nhắm mục tiêu đến vùng kháng cự 503,07.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng