Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 07-07-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD phải đối mặt với áp lực tiêu cực để kiểm tra mức hỗ trợ chính 1.1270, điều này thúc đẩy sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì việc tiếp tục giảm và phá vỡ hỗ trợ này sẽ đẩy giá chịu nhiều tổn thất hơn và mở đường hướng tới 1.1175 một trạm chính tiếp theo.

Stochastic cố gắng đạt được động lực tích cực để hỗ trợ cho việc tiếp tục kịch bản xu hướng tăng dự kiến ​​cho ngày hôm nay, mà mục tiêu chính tiếp theo của nó nằm ở 1.1420.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 1.1240 hỗ trợ và 1.1420 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish