Cập nhật giữa ngày cho AUDUSD 25-08-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD cho thấy các giao dịch đi ngang và chặt chẽ kể từ buổi sáng, nằm dưới đường EMA50, do đó, không có gì thay đổi đối với tổng quan về xu hướng giảm của chúng tôi, phụ thuộc vào sự ổn định giá dưới 0,7243, trong khi chúng tôi đang chờ hướng tới 0,7065 như một trạm tiêu cực đầu tiên.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ hỗ trợ 0,7100 đến 0,7200

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm