Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 25-08-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent tăng lên để tiếp cận đường kháng cự đi ngang xuất hiện trên biểu đồ, chờ đợi tăng thêm để đạt được gaisn bổ sung đạt 47,60, do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng trong các phiên sắp tới trừ khi phá vỡ 43,90 và giữ dưới mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 44,00 và kháng cự 47,00.

xu hướng cho ngày hôm nay: Tăng