Cập nhật giữa ngày cho dầu thô 25-08-2020


Economy analysis


Giá dầu thô không có biến động mạnh nào kể từ buổi sáng, do đó, không có sự thay đổi đối với kịch bản xu hướng tăng phụ thuộc vào sự ổn định giá trên 41,05, chờ vượt qua 43,05 để xác nhận hướng tới 45,00 như một trạm tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 41,05 và kháng cự 44,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho hôm nay: Tăng giá