Cập nhật giữa trưa cho Vàng 25-08-2020


Economy analysis


Giá vàng đối mặt với áp lực tiêu cực mới tấn công mức 1929,50 và di chuyển xuống dưới mức này ngay bây giờ, điều này thúc giục sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì việc giải quyết dưới mức này sẽ ngăn chặn kịch bản tích cực được đề xuất vào buổi sáng và ép giá phải chịu những tổn thất mới bắt đầu bằng cách kiểm tra 1901,80 và có thể mở rộng đến 1860,90.

Lưu ý rằng giá cần phải vượt qua các mức 1929,50 và 1934,86 để lấy lại xu hướng tăng giá mà mục tiêu tiếp theo của nó là 1967,90.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1910,00 và kháng cự 1968,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng