Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 25-08-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD cố gắng phá vỡ mức 1.1810, nhưng nó đối mặt với đường EMA50 tạo thành mức kháng cự tốt đối với giá, để giữ cơ hội hợp lệ để tiếp tục xu hướng giảm dự kiến ​​cho ngày hôm nay, điều này phụ thuộc vào sự ổn định giá dưới 1.1885 là chính điều kiện để tiếp tục đà giảm được đề xuất, nhắc bạn rằng mục tiêu chờ đợi chính của chúng tôi nằm ở mức 1.1680.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1700 và kháng cự 1.1880.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm