EURJPY cung cấp tín hiệu tích cực - Phân tích - 25-8-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY đã cung cấp các tín hiệu tích cực gần đây bằng cách đóng cửa tích cực trên đường hỗ trợ của kênh tăng giá tại 124,40, vượt qua mức trung bình động 55 để tăng cơ hội gia hạn các nỗ lực tăng giá trong ngắn hạn và trung hạn.

Việc xác nhận đường tăng giá cần vượt qua ngưỡng 125,60 để dễ dàng thực hiện sứ mệnh nhắm mục tiêu các mức tích cực xung quanh 126,65, tiếp theo là 128,30.

Dự kiến phạm vi giao dịch cho ngày hôm nay là giữa 124,60 và 126,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng