Không có tin tức về GBPJPY - Phân tích - 25-8-2020


Economy analysis


Không có tin tức nào cho cặp GBPJPY cho đến sáng nay, bị ảnh hưởng bởi sự mâu thuẫn liên tục giữa các chỉ báo chính, để giải quyết gần 138,85, nhắc nhở bạn rằng sự ổn định liên tục của ngưỡng 139,80 sẽ xác nhận việc trì hoãn các nỗ lực tăng giá để tăng cơ hội điều chỉnh Sự thống trị của xu hướng giảm cho đến khi đạt được các mục tiêu tiêu cực tại 137,70 và 136,60.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 139,20 và 137,40

< p> Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm