Bạch kim xác nhận hoãn đợt tăng giá - Phân tích - 25-8-2020


Economy analysis


Giá bạch kim lặp lại các giao dịch đi ngang bằng cách ổn định gần mức hỗ trợ ban đầu 915,00, ám chỉ việc trì hoãn cuộc tấn công tăng giá gây ra bởi sự ổn định liên tục của hàng rào 980,00, trong khi việc thoát ra khỏi vùng quá mua sẽ làm tăng áp lực tiêu cực để kỳ vọng bò về phía đường trung bình động 55 ở mức 866,00, lưu ý rằng việc phá vỡ nó có thể kéo dài lỗ lên tới 805,00.

Mặt khác, việc thành công để vi phạm 980,00 và giữ ở trên nó sẽ củng cố sự tiếp tục tích cực cho giai đoạn sắp tới, dự kiến ​​sẽ nhắm mục tiêu các mức tích cực mới bắt đầu từ mức 1040,00 và 1105,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 945,00 đến 866,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm