Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 01-07-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD không cho thấy bất kỳ động thái mạnh mẽ nào kể từ sáng, để tiếp tục di chuyển trong đường đi ngang xuất hiện trên biểu đồ, để tiếp tục đề xuất xu hướng đi ngang cho đến khi giá xác nhận vi phạm một trong các đường phạm vi được đề cập bởi hỗ trợ 1.1175 và Kháng cự 1.1270, lưu ý rằng các mục tiêu dự kiến ​​sau khi vi phạm được giải thích trong báo cáo buổi sáng của chúng tôi.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1140 và kháng 1.1340.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Sideways