Giá đồng vẫn hạn chế - Phân tích - 25-8-2020


Economy analysis


Giá đồng vẫn bị giới hạn trong phạm vi hẹp do rào cản vững chắc được hình thành ở mức 3.0000 trước những nỗ lực tăng giá, điều này làm tăng cơ hội hình thành sóng điều chỉnh trong thời gian ngắn hạn và trung hạn.

Ngoài ra, stochastic tiếp tục cung cấp động lượng tiêu cực để tăng cơ hội sớm giảm xuống mức 2.8500, trong khi việc vượt qua nó có thể đẩy giá kiểm tra mức hỗ trợ chính 2.7650.

< p> Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 3.0000 đến 2.8500

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm