USDCHF trong mô hình tiếp tục - Phân tích - 25-08-2020


Economy analysis


Các giao dịch gần đây của cặp USDCHF bị giới hạn trong tam giác đối xứng mà các dấu hiệu của nó xuất hiện trên biểu đồ, do đó, giá cần phải vượt qua một trong các đường của nó được thể hiện bằng hỗ trợ 0,9080 và kháng cự 0,9120 để phát hiện điểm đến tiếp theo một cách rõ ràng.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục giữ thái độ trung lập cho đến thời điểm hiện tại, lưu ý rằng việc vi phạm ngưỡng kháng cự đã đề cập sẽ đẩy giá kiểm tra mức 0.9190 ban đầu, trong khi phá vỡ hỗ trợ sẽ tác động lên giá tiếp tục Đường giảm giá nhắm mục tiêu mức 0,9000 như một trạm tiêu cực đầu tiên.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 0,9050 và mức kháng cự 0,9180.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập