AUDUSD ổn định - Phân tích - 25-08-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD lắng xuống dưới ngưỡng hỗ trợ bị phá vỡ của kênh tăng giá trong ngày và đường EMA50 hình thành áp lực tiêu cực liên tục đối với giá, điều này giữ cho kịch bản xu hướng giảm có hiệu lực trong giai đoạn sắp tới, mà mục tiêu chính tiếp theo của nó nằm ở mức 0,7065, trong khi giữ dưới 0,7243 thể hiện điều kiện quan trọng để đạt được nó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7100 và 0,7200

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm