Giá dầu thô trong xu hướng giảm - Phân tích - 25-08-2020


Economy analysis


Phạm vi hẹp tiếp tục chi phối các giao dịch giá dầu thô, dao động quanh đường EMA50, do đó, tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi sẽ vẫn có giá trị như hiện tại mà không có bất kỳ thay đổi nào, mà mục tiêu của nó bắt đầu bằng cách vi phạm 43,05 để mở đường tiến tới 45,00, nhắc bạn rằng điều quan trọng là phải giữ trên 41,05 để tiếp tục đà tăng dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 41,05 và kháng cự 44,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng