Giá bạc giữ mức ổn định tiêu cực - Phân tích - 25-08-2020


Economy analysis


Giá bạc lắng xuống dưới mức 26,90, để giữ cho áp lực tiêu cực có hiệu lực trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi đường EMA50 gặp ngưỡng kháng cự đã đề cập để tiếp thêm sức mạnh cho nó, chờ đợi để tiếp tục đà giảm đến mức 25,06.

Mặt khác, chúng ta nên lưu ý rằng việc vi phạm 26,90 và giữ ở trên nó sẽ khiến giá quay đầu tăng trở lại và tiếp tục xu hướng tăng chính mà mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở mức 29,80.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 25,80 và kháng cự 27,20.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm