Giá vàng tìm thấy cơ sở hỗ trợ vững chắc - Phân tích - 25-08-2020


Economy analysis


Giá vàng đã cố gắng phá vỡ mức 1929,50 vào ngày hôm qua nhưng nó đã đóng thanh nến hàng ngày trên nó, để bắt đầu ngày hôm nay với xu hướng tăng giá nhằm cố gắng di chuyển khỏi mức này, điều này cho thấy đầu giá sẽ phục hồi trong các phiên sắp tới, trên đường thử nghiệm ban đầu là 1967.90.

Do đó, xu hướng tăng giá sẽ được đề xuất cho ngày hôm nay và việc vi phạm mức mục tiêu sẽ đẩy giá đến 2008.80 như một trạm tiếp theo, lưu ý rằng bất kỳ vi phạm mới nào đến năm 1929,50 sẽ gây áp lực lên giá giảm mạnh và hướng tới mức 1901,80 theo sau là mức 1860,90 là mục tiêu tiêu cực chính.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1910,00 và kháng cự 1968,00 .

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng