USDCAD cố gắng tích cực - Phân tích - 25-08-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD đã giao dịch với sự tích cực rõ ràng vào ngày hôm qua để phá vỡ ngưỡng kháng cự của kênh giảm chính xuất hiện trên biểu đồ, nhưng nó phải đối mặt với áp lực tiêu cực tốt được hình thành bởi đường EMA50, trong khi stochastic mất đi động lượng tích cực để đi vào các vùng quá mua, lưu ý rằng giá di chuyển bên trong kênh giảm giá trong ngày xuất hiện trên biểu đồ.

Do đó, những yếu tố này khuyến khích chúng tôi đề xuất xu hướng giảm giá trong các phiên sắp tới và mục tiêu bắt đầu ở mức 1.3112, tiếp theo là 1.3045, lưu ý rằng sự tiếp tục của đà giảm dự kiến ​​phụ thuộc vào sự ổn định giá dưới 1.3255.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3140 và kháng cự 1.3280.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm