Coca-Cola dựa trên đường xu hướng tăng - Phân tích - 24-08-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Coca-Cola đã giảm 0,15% trong phiên giao dịch trước khi dựa vào đường xu hướng ngắn hạn đi lên, với sự hỗ trợ từ đường SMA 50 ngày, với cổ phiếu ổn định ở mức 47,28.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ quay trở lại cao hơn, nhắm mục tiêu đến ngưỡng kháng cự chính là 49,72, với điều kiện hỗ trợ 46,15 được giữ vững.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng