3M tìm kiếm đáy để củng cố nó - Phân tích - 24-08-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của 3M đã giảm 0,77% trong phiên vừa qua trong khi thu thập động lực giúp nó tăng trở lại, đồng thời giao dịch bên cạnh đường xu hướng ngắn hạn đi lên, với sự hỗ trợ từ SMA 50 ngày, cùng với các tín hiệu tích cực từ RSI.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ quay trở lại cao hơn, nhắm mục tiêu đến mức kháng cự chính là 169,94, với điều kiện mức hỗ trợ 159,19 được giữ vững.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng