Cập nhật giữa trưa cho AUDUSD 24-08-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ bị phá vỡ của kênh tăng giá trong ngày và vẫn nằm dưới ngưỡng đó, điều này giữ cho kịch bản xu hướng giảm có hiệu lực trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi EMa50, tạo áp lực tiêu cực đối với giá, nhắc bạn rằng điều quan trọng giữ dưới mức 0,7243 để tiếp tục mức giảm được đề xuất, mục tiêu là 0,7065 làm trạm tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ mức hỗ trợ 0,7100 đến 0,7200

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm